Szülők és szakemberek együtt

A nevelés komplex fogalom. A felnövekvő gyermek szempontjából a nevelő hatások a gyermek környezetéből bárhonnan érkezhetnek, így azok származhatnak a családból, a nevelési intézmények által közvetítetten, a gyermek szűkebb-tágabb környezetének személyeitől, a kortársaktól.
A gyermek fejlődése érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, nevelőmunkánk sikerét a családi neveléssel való összhangban, szoros együttműködésben látjuk, így törekszünk a szülőkkel való jó együttműködés kialakítására, a nevelés céljainak megvalósulása érdekében a szülők bevonására. A jó kapcsolat érdekében a szülők számára nyílt napok, közös ünnepek, közös kirándulások keretében lehetőséget adunk, hogy nevelőmunkánkról tájékozódjanak, a gyermekek fejlődéséről képet kapjanak, a gyerekekkel és a nevelőkkel együttes élményekben legyen részük.
Munkánk sikeréhez elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket környezetének (család, oktatási intézmények) aktív tagjaként kezeljük, annak esetleges problémáival, nehézségeivel együtt. A szülők részére konzultációs lehetőséget biztosítunk, ahol nevelési, életvezetési problémák esetén szakmailag felkészült és emberileg rátermett kollégáink segítenek a problémamegoldásban.
Reményeink szerint tevékenységünkkel a gondjainkra bízott gyermekek számára olyan pedagógiai és társadalmi feltételeket, környezetet biztosítunk, amelyben lehetővé válik, hogy a személyiségüket és képességeiket a maguk lehetőségeinek felső határáig kiműveljék.
A másodlagos szocializáció hatékony színtereként kívánunk működni; célunk olyan érték és normarendszert közvetíteni a gyermekek számára, amely interiorizálásával a gyermekek elsajátítják és maguk is alkotóan alkalmazni tudják a társadalom kultúráját. Reméljük, hogy munkánkkal a gyermekek olyan kellemes élményekhez jutnak, amelyek gyermekkorukat még örömtelibbé, szebbé és teljesebbé teszik, ezáltal tevékenységünk mindenki megelégedésére szolgál.