Célkitűzéseink, nevelési elveink óvodáskorú gyermekek tekintetében

Célunk, hogy segítségünkkel vidám, kiegyensúlyozott, jó kapcsolatteremtő és együttműködési képességgel, az adott életkornak megfelelő ismeretekkel rendelkező, és további ismeretek befogadására nyitott óvodáskorú gyermekek nevelkedjenek, akik egyéni képességeiknek megfelelően környezetükben jól eligazodnak, és szociálisan, érzelmileg, értelmileg képesek a sikeres iskolai életre.

Célunk továbbá az egyéni adottságokból eredő hátrányok kiküszöbölése, a részképesség-zavarok kialakulásának megelőzése, kiemelten a dyslexia megelőzése; a részképességek fejlődésében elmaradott gyermek egyéni adottságoknak megfelelő fejlesztése, továbbá a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak kezelése.

A gyermekek számára olyan otthonos, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtünk, ahol a gyermekek megtanulnak figyelni egymásra, nyitottak a nevelők és társaik felé, megtalálják helyüket a közös tevékenységekben, elfogadják a másságot. Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember.

Célunkat a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek, és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva, saját lehetőségeihez viszonyítva valósítjuk meg, mert valljuk, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, így minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel.

Célkitűzéseink, nevelési elveink iskoláskorú gyermekek tekintetében

Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy odaforduló, segítő, biztonságot nyújtó környezetben minden gyermeket segítsünk abban, hogy az életkorának megfelelő érzelmi, értelmi, testi neveltség kívánatos szintjére eljusson, és közben megkapja azt a támogatást, amellyel képességeit, teljes személyiségét a maga felső határáig kibontakoztathatja.

Feladatunkat a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő neveléssel valósítjuk meg, melyben meghatározó a gyermek egyéni fejlettségi szintje, egyéni szükségleletei és képességei.

Legyen szó, tehát a tanulásban sikeres, vagy a tanulásban akadályozott gyermekről, célunk, hogy képességinek és szükségleteinek feltérképezését követően hatékony támaszai legyünk a foglalkozások alkalmával.