ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

A Játszva Tanulj! Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 2006-os évben jegyezte be (9. Pk. 60.600/2006.2, nyilvántartásba vételi sorszám: 10.004), és egyben közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány székhelye, egyben levelezési címe: 1145 Budapest, Törökőr utca 31.,

Az alapítvány kuratóriumának elnöke, egyben a szervezet képviselője: Herold László

A kezelő szerv további tagjai:/ Nagy Lászlóné, Sulyan Zsuzsanna

Adószám: 18191138-1-42

Bankszámlaszám: 11600006 - 00000000 - 20836025

Munkatársaink: Kovács Katalin szakmai vezető

Ábel Éva operatív vezető

Az alábbiakban, néhány pontban összefoglaljuk az Alapító Okiratban megfogalmazott célokat, feladatokat:

"Az integrációt, mint pedagógiai és társadalmi célt támogatni; továbbá a hátrányos helyzet és/vagy veszélyeztetettség kialakulásának prevenciója, korrekciója, a családban történő nevelés elősegítése. Olyan feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek a személyiségüket és képességeiket a maguk lehetőségeinek felső határáig kiműveljék, és családjuk ebben hatékony támaszuk legyen.

E körben az alapítvány:

 • családi napközit tart fenn, illetve üzemeltet,
 • játszóházat üzemeltet, gyermekfelügyeletet biztosít,
 • nevelési tanácsadó, képességfejlesztő, ismeretterjesztő foglalkozásokat szervez,
 • magatartásproblémákkal, tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekek számára fejlesztő foglalkozást szervez, elősegíti a tanulásban való felzárkózásukat,
 • tehetséggondozói foglalkozásokat biztosít,
 • alapfokú művészeti nevelői tevékenységet lát el,
 • elősegíti a civil szféra erősítését, társadalmi szerepvállalásának előmozdítását

Célkitűzések gyakorlati megvalósulásának háttere: A minél hatékonyabb, innovatívabb működésünk egyik fontos része, hogy a társadalmi szerep- és felelősségvállalást előmozdítsuk, a különböző cégeket és magánszemélyeket egy társadalmi és közösségi szempontból kiemelt prioritású ügy felkarolására ösztönözzük. Ezáltal lehetőségünk nyílik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjuk támogatására is, legyen szó akár rendszeres (pl.: a diszlexiás gyermek részére délutáni fejlesztő foglalkozás biztosítása), akár időszakos, vagy eseti (pl.: nyári táboroztatás megszervezése, költségek átvállalása) együttműködésről.

MAGUNKRÓL:

Sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan fogalmazzuk meg, miként írjuk le azt, amire az alapítvány által megvalósuló szolgáltatás hivatott. Úgy érezzük, nehéz pár mondatban összefoglalni - akár szakmai, akár hétköznapi nyelven - hogy mire vállalkozunk. Ezért célkitűzéseink összefoglalását két részre bontanánk: az alábbiakban egy közvetlenebb, személyesebb jellegű, illetve egy konkrétabb, szakmai szempontok alapján megfogalmazott bemutatást olvashatnak.

Kezdetnek egy vízióval élnénk, melyet mi már régóta látunk, és azon dolgozunk, hogy ez hamarosan minél több ember számára kézzelfoghatóvá váljon. Egy színes, vidám, biztonságot nyújtó szigetet álmodtunk meg Budapest központjában. Azzal a céllal, hogy valami újat hozzunk létre a gyermekek számára. Egy olyan szigetet, melyben családias légkör uralkodik: legyen szó egy délutáni mese olvasásáról, egy gyöngyfa elkészítéséről vagy a délutáni tanulásról. Célunk, hogy az általunk szervezett tevékenységek közben a gyermekek maguk fedezzék fel a világot, a különböző produktumok létrehozásával érezzék, képesek értékek létrehozására, mely elismerést vált ki környezetükben, ezáltal pozitívan hat énképük fejlődésére.

Mindezt miért?

Mert tudjuk, hogy a modernkor életritmusa kevesebb időt hagy a szülőknek a nevelésben való jelenlétre, ezért ezt a hiányt pótolni kell a gyermek érdekeinek, szükségleteinek maximális figyelembe vételével. Fontosnak érezzük, hogy hozzájáruljunk annak a szociális biztonságnak az erősítéséhez, melyre ebben az életkorban olyan nagy szükségük van.

Mert hiszünk abban, hogy minden gyermek a legjobb valamiben, melynek a felfedezése és csiszolása közös érdekünk és felelősségünk. Mert hiszünk abban, hogy társadalmi összefogással a gyermekek közt lévő szociális különbségeket csökkenteni lehet. Mert hiszünk abban, hogy ha csak néhány gyermek fejlődését elősegítettük, akkor már megérte.

Általános nevelési céljaink, tevékenységünk alapelvei:
 • A gyermekek számára olyan pedagógiai/társadalmi környezet biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy a személyiségét és képességeit a maga lehetőségeinek felső határáig kiművelje.
 • Szeretetteljes, barátságos légkör biztosítása a mindennapokban.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő pedagógiai helyzetek és ezekben való tervezett tevékenység folytatása.
 • Az integráció, mint pedagógiai és társadalmi cél támogatása.
 • A magatartás-problémákkal, tanulási zavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekek kiscsoportos vagy egyéni fejlesztése.
 • A gyermekek szocializációját tekintve célunk, hogy a másodlagos szocializáció hatékony színterévé váljunk; olyan érték és normarendszert közvetítsünk a gyermekek számára, amely interiorizálásával a gyermekek elsajátítják, és maguk is alkotóan alkalmazni tudják a társadalom kultúráját.
 • Az általunk irányított tanulás - az életkori sajátosságoknak és az egyéni fejlettségi szintnek megfelelően - a gyermekek személyiségének céltudatos formálását, képességeiknek optimális fejlesztését szolgálja, vagyis célunk az ÖNÁLLÓ TANULÁS MEGTANULÁSÁNAK elősegítése.
 • Az örömteli, hasznos, megfelelően strukturált szabadidő eltöltésének elősegítése a gyermekek, serdülők számára.
 • A megfelelő életvezetés kialakításának segítése, a családi nevelés támogatása.